הינך נמצא כאן

5.2.2015 סיכום ישיבה תרבות ובילוי

5.2.2015 תרבות הבילוי והפנאי של בני הנוער בעיר רמת-גן:

בסוף חודש אוקטובר 2014,  הוצאנו מטעם הנהגת ההורים העירונית, מכתב ובו שטחנו את הבעייתיות שבמחסור במקומות בילוי מוסדרים לבני הנוער בעיר.

המכתב נשלח לראש העיר, מנכ"ל העירייה ומנהלת אגף החינוך.

בעקבות פנייה זו נקבעה פגישה רבת משתתפים בנושא ולהלן סיכומה:

סיכום ישיבה מיום 5.2.15:

ביום חמישי 5.2.15 התקיימה ישיבה בבניין מועצת העיר, בנושא "תרבות הבילוי והפנאי של הנוער בר"ג".

בישיבה השתתפו נציגי הרשות: מר משה בודאגה, מנכ"ל העירייה, מר אמנון בוץ, סמנכ"ל העירייה, הגב' דליה לין, מנהלת אגף החינוך ומר שמעון שומרוני, מנהל אגף הביטחון האכיפה. כן נכחו בפגישה הגב' אורית איתיאל, אחראית חינוך יסודי, והגב' אביבה מורן, אחראית חינוך על יסודי, נציגי הצופים ונציגי מועצת תלמידים עירונית. (יצויין כי ראש העיר לא נכח בישיבה זו).

נציגי הנהגת ההורים העירונית שנכחו בישיבה: מר אלי פדלון, יו"ר הנהגת הורים בי"ס ארנון ויו"ר הנהגת ההורים העירונית, הגב' איריס גרצמן, יו"ר הנהגת הורים תיכון "אוהל שם" ומ"מ יו"ר הנהגה עירונית ואסנת צבאג, יו"ר הנהגת הורים בי"ס רמת אפעל וחברת ועדת תרבות בילוי ופנאי בוועד העירוני.

סמנכ"ל העירייה הציג את  תכנית הרשות:

 

  1. יצירת תשתית שתאפשר לבני הנוער מקום מוגדר ובטוח לבילוי בשעות הפנאי.
  2. יצירת מעטפת ארגונית ופיזית לסופי השבוע.

וזאת מתוך חובת הרשות לענות על צורך מהותי של הנוער במקומות בילוי, והרצון למנוע מבני הנוער להיות גורם מפריע ולהגיע למקרי קיצון.

פתרון מיידי:

קידום מתחמים מוגדרים שיתופעלו ע"י מפעיל חיצוני שיהיה אחראי על תוכן, אבטחה והסעות.

בשלב זה הפתרון מתחלק לצפונה ודרומה של העיר.

(הדגשים היו על חלוקה לפי בתי הספר בליך (דרום) ואוהל שם (צפון), מה שעורר תרעומת הן מצד הנהגת ההורים והגב' דליה לין, והן מצד תלמידים בבתי ספר אחרים בעיר).

דרום: מתחם מפגשים בפארק הלאומי.

צפון: מתחם ארועים באזור הבורסה/המקלט מול בסר.

במתחמים יהיו מקומות ישיבה, מוסיקה, אוכל ואבטחה.

הכניסה למתחמים תתאפשר עם הצגת תעודת תלמיד בלבד.

עלויות ההסעות, הכניסה והמזון יהיו בפיקוח הרשות ויהוו תנאי לזכיין.

הרשות תיקח על עצמה באמצעות מח' נוער באגף החינוך לרכז את כל המידע, פרסום המתחמים והפעילות, הוספה והעשרת תכנים אחת לתקופה.

יישום ההליך "שיתוף ציבור" ועד ההורים העירוני ומועצת תלמידים.

בנוסף, החברה הכלכלית יוצאת למכרז בנושא תפעול הבאולינג בקרוב..

בהתאם לבקשת נציגי התלמידים נבדקת אפשרות להוזלת בתי הקולנוע לתלמידי העיר.

כנציגי ועד ההורים ביקשנו לוודא כי נושא האבטחה יתוגבר על ידי השיטור העירוני, וכן תהיה התייחסות לצורך במניעת כניסת אלכוהול למתחמים או בני נוער מתודלקים, וכן למציאת פתרונות עתידיים  בשאר חלקי העיר, וכן בתוך השכונות, לגילאים הצעירים יותר.

בנוסף, בעיקבות תלונות הורים, דביקשנו לנהוג בשיקול דעת בכל נושא הדו"חות הניתנים לבני הנוער בהימצאם ברחבי העיר בלילות בסופי השבוע.

תאריך היעד להתחלת הפעילות, לפי הרשות, הוא מאי 2015.

אנו נעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושא מול אגף החינוך ובשיתוף איתו.                                                                

אלי פדלון, יו" הנהגת הורים עירונית

איריס גרצמן, מ"מ יו"ר הנהגת הורים עירונית

אסנת צבאג, חברת הועדה לתרבות בילוי ופנאי