הינך נמצא כאן

12.11.2015 - הודעת פורום ההורים הארצי - הטלת החלטת ההתאמות לבגרות לידי המורים.

תאריך: 
שישי, מאי 22, 2015

 

12.11.2015
 
חברים יקרים,
אנו מצרפים עבורכם את הודעת פורום ההורים הארצי בכל הנוגע להטלת החלטות לא הגיוניות על המורים, בענין התאמות לבחינות בגרות ( לקויות למידה):
נמשיך לעדכנכם בחדש,
ועד ההורים העירוני ברמת גן
 
פורום ועדי ההורים היישוביים מתנגד נחרצות להחלטת משרד החינוך להטיל על המורים לקבוע מי מילדינו הינו לקויי הלמידה ויהיה רשאי לקבל התאמות בבחינות הבגרות.
המורים אינם מאבחנים, לא הוכשרו לכך וכל ניסיון לכפות עליהם את ההחלטה מי יזכה להתאמות ומי לא הינה פתח לעיוות ופגיעה בילדינו!
גם העובדה שמשרד החינוך קבע מכסות לכמות התלמידים שלהם ביה"ס רשאי לאשר מתן התאמות אלו, מהווה עיוות והתייחסות כמותית וסטטיסטית לילדים ולא התיחסות אנושית.
 
המורים לא אמורים לעשות סלקציה בין כלל התלמידים המאובחנים ו/או בעלי לקויות הלמידה ולקבוע מי יקבל את ההתאמות להן הם זכאים, מי יקבל את זכויותיו ולא יפגע ומי לא.
 
אנו מצטרפים לקריאת איגוד המנהלים ולוועד הפעולה של המורים בקריאתם לקום ולהגן על הילדים,
 
לתבוע ממשרד החינוך להקים מרכזי איבחון מטעמו ולבטל לאלתר את המכסות למתן התאמות בדרכי האבחונים בבחינת הבגרות.