הינך נמצא כאן

תלמידים אלרגניים וועדת בריאות

הועדה לילדים אלרגנים -בפורום ועדי ההורים היישוביים
מלי דרויש מרכזת תחום ילדים אלרגנים
הועדה עוסקת בשמירה על זכויותיהם של תלמידים עם אלרגיה מסכנת חיים ללמוד בבטחה במוסדות חינוך.
מלי דרויש מרכזת תחום ילדים אלרגנים מטעם ועד ההורים העירוני, פועלת בשת״פ יחד עם קובי שטיינברג ממזכרת בתיה כמנהלי תחום האלרגיה בפורום וועדי ההורים הישוביים, מול משרד החינוך
והשתתפו בדיונים ובמו״מ שהוביל לשינויים בניסוחו של חוזר מנכ״ל והבהרת סוגיות הקשורות לאחריות המנהלת והצוות החינוכי למניעת מצבים מסכני חיים, זיהויים ומתן טיפול בעת מקרים של שוק אנפילקטי. 
 
 
עינב דלח - מרכזת תחום בריאות