הינך נמצא כאן

פוליסת ביטוח לתלמיד של כלל

מצ"ב הקישור לאתר כלל עם פרטים נוספים

https://www.clalbit.co.il/products/Pages/default.aspx?ItemID=2c1f44b2-58fb-4617-97fc-ce002e9424fb
תנאי הפוליסה של 2014 - טרם העלו את החדשה