הינך נמצא כאן

פוליסת ביטוח לתלמידים

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים - איילון 1.9.2017 - 31.8.2018 - לחץ כאן לפירוט

טיפול רפואי לתלמידים - למה אנחנו זכאים?

הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה

עדיין יש שאלות?

לברורים ניתן לפנות למשרד החינוך, המחלקה לביטוח, 
רח' שבטי ישראל 34 מיקוד 919911,
טלפון: 02-5602276  פקס: 02-6292369
דוא"ל: bituach@education.gov.il