הינך נמצא כאן

ניצחון לועד ההורים העירוני - בית ספר יסודי חדש נפתח

חברות וחברים,
הישג גדול לועד ההורים העירוני, בישיבת המועצה שהתקיימה אתמול, (10.5.2018), לאחר ישיבה סוערת ובזכות עבודה נאמנה של הנהגת ההורים העירונית, למען ילדי רמת גן, עברה ההחלטה לפתיחת בית ספר צומח חדש באשכול קורצ'אק, עתיד, אביגור והבילויים.
המשמעות הינה ריווח של הצפיפות בכיתות וטיוב האקלים הבית ספרי, בבתי הספר הקיימים. אנו נמשיך להאבק למען עתיד כל ילדי רמת גן ורווחתם. על אף שאיננו גוף פוליטי, אנו מודים לכל מי שהגיע והצביע בעד, למרות חילוקי הדעות הפוליטיים, אנו מודים לכם שלא הצבעתם נגד ולא נמנעתם.
תודה למר ראש העיר מר ישראל זינגר, למנכ"ל העירייה מר משה בודאגה ולראשת אגף החינוך הגב' דליה לין על הירתמותם למציאת פתרונות מידיים למצוקת הכיתות והילדים וכן לסגן ראש העיר מר אביהוא בן משה, לסגן ראש העיר מר משה רווח, למר ליעד אילני ולשאר חברי המועצה שהצביעו בעד.
הנהגת ההורים העירונית