הינך נמצא כאן

נושא הקרינה בבתי הספר מהווה אחד מנושאי הדגל החשובים שאנו מטפלים בהם

 

נושא הקרינה בבתי הספר מהווה אחד מנושאי הדגל החשובים שאנו מטפלים בהם

לחץ כאן למכתב לראש העיר בעניין על בית הספר