הינך נמצא כאן

נושאי תפקיד

אלי פדלון - יו"ר ועד ההורים העירוני, יו"ר תיכון אלון, נציג הגנים בפורום ועדי ההורים הישוביים.

איריס גרצמן - מ"מ יו"ר ועד ההורים העירוני. יו"ר תיכון אוהל שם.

חגי אשר - יו"ר ביה"ס עתיד, גזבר ועד הורים העירוני.

אפי בינו - מבקר ועד ההורים העירוני.

סגניות:

מלי כהן - יו"ר ביה"ס הלל, אחראית נושא אלרגנים.

נעמה יגאל - נציגת הגנים העירונית.

עינב דלח - יו"ר ביה"ס ניצנים, אחראית נושא בריאות.