הינך נמצא כאן

מענה לועדת ביטחון

לכבוד

מר אלי פדלון- יו"ר ועד ההורים העירוני

גב' מלי דרויש- סגנית יו"ר ועד ההורים העירוני ויו"ר ועדת ביטחון ובטיחות

א.ג ,נ.,

הנדון: הערכות למצב הביטחוני במוסדות החינוך בעיר

סימוכין : שלכם מיום 18/11/14

  1. עם תחילת גל הטרור במדינה , פעלה הרשות המקומית יחד עם המשטרה לתגבור מערכי הביטחון בעיר.
  1. שיטת אבטחת בתי הספר וגני הילדים מושתתת על מספר מעגלי אבטחה:

בתי ספר ואשכולות גנים- גדר, מערכות בקרת כניסה, מצלמות, שומר ולחצני מצוקה.

גני ילדים בודדים- גדר, מערכות בקרת כניסה ,אינטרקום, ולחצני מצוקה.

ניידות סיור +מפקחים של חברות האבטחה.

ניידות השיטור העירוני משולבות שוטר ופקח .

ניידות סיור של המרחב המשטרתי- דן.

  1. בימים אלה השיטור העירוני עבר למשמרות "שלדי" (עבודה במשמרות של 12 שעות ) המשמעות, תוספת ניידות סיור ושוטרים לשטח.
  1.  לצד השוטרים הוספנו פקחים עירוניים על מנת לתת מענה של נוכחות ונראות .
  1. פועלות עוד 3 ניידות של חברות האבטחה במימון העירייה ,לסיורים סביב גני ילדים בהם אין שומרים בדגש על הגנים הממוקמים ליד מבנים בבניה.
  1. השיטור העירוני מבצע בכל יום מבצעי איתור של שוהים בלתי חוקיים ובאם נמצא חשוד שכזה הוא נעצר ומעסיקו מובא לחקירה.
  1. רועננו הנהלים וההנחיות להגברת הערנות, נוכחות ובולטות למאבטחים ולכלל הכוחות הפועלים .
  1. נערכות הערכת מצב עיתיות, בראשותי וניתנות הנחיות בהתאם. 
  1. בישיבה בראשות ראש העיר ובהשתתפות: מנכ"ל העיר, מנהלת אגף החינוך, ומנהל ביטחון מוסדות החינוך שנערכה היום ,הוחלט להוסיף שמירה בשעות אחה"צ בכלל המועדוניות.

נושא אבטחת מוסדות החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני , אנו פועלים ונמשיך לפעול לביטחון תושבי העיר לצד הנחיות והערכות מצב יומיות שנעשות ע"י המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל.

                                                                                           ב ב ר כ ה ,

                                                                                                

                                                                                       שמעון שומרוני

                                                                           מנהל אגף הביטחון והאכיפה

                                                                      Shimon-sh@ramat-gan.muni.il

                                                                                   נייד – 050-5474415

 

העתקים:

מר ישראל זינגר - ראש העיר

מר משה בודאגה - מנכ"ל העיר

מר מיקי גלוגאו – עוזר ראש העיר

הגב' דליה לין – מנהלת אגף החינוך

מר יאיר דמארי - מנכ"ל מפעלי בית עמנואל.

הגב' אורלי נעים – דוברת העיר

מר אילן גולדנברג - מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך

הגב' ליאת אטדגי - מנהלת המוקד העירוני

הגב' נטלי פרחיה - ממונה על פניות הציבור באגף

קישור למסמך המקורי