הינך נמצא כאן

מודל התקצוב ("סל תלמיד") והמודל התפעולי

בבסיס המודל הכלכלי של בתי ספר בניהול עצמי עומד איגום של מירב המשאבים הגמישים המוקצים לבית הספר ממקורות שונים (משרד החינוך, רשות מקומית ומקורות נוספים), והעברתם לרשות בית הספר, כך שהמשאבים יהיו זמינים לבית הספר והוא יוכל להפנותם לטובת היעדים והצרכים שהגדיר לעצמו. יצירת אוטונומיה ומרחב כלכלי נועדה לעודד אחריות, מודעות וחיסכון בניהול המשאבים של בי"ס. מסמך הבנות לכניסת רשות מקומית ובית ספר למתכונת הניהול העצמי גובש. המסמך מעגן את מערכת יחסי הגומלין, הכלכלית והתפעולית במעבר לניהול עצמי בין בית הספר...קיראו עוד