הינך נמצא כאן

ילדים אלרגניים

האלרגיה למזון היא תופעה ששכיחותה עולה בשנים האחרונות, ועולה הסיכוי שיהיו במוסדות החינוך תלמידים הרגישים למוצרי מזון ברמות השונות.

בהיערכות המוסד החינוכי נדרשת התייחסות לכל ההיבטים בחיי התלמיד הסובל מאלרגיה כדי לאפשר לו סביבה פיזית בטוחה ונקייה מהאלרגן - החומר שהוא רגיש אליו - וכן תנאי לימוד בהכלה רגשית וחברתית.

ילדים הסובלים מאלרגיה למזון ומשפחותיהם מקבלים טיפול רפואי במרפאות אלרגיה, ושם הם מקבלים הדרכה כיצד להימנע ממזון אלרגני וכיצד לפעול במצבי חירום.

 

מנהל בית הספר/הגן או מי שהסמיכו לכך יפעלו להעלאת המודעות לאלרגיה למוצרי מזון בקרב הצוות החינוכי והתלמידים ובהתאם להוראות בחוזר זה, ויוודאו שההוראות מיושמות במלואן במהלך יום הלימודים ובכל פעילות חינוכית מטעמו. זאת תוך מתן מענה להיבטים השונים.

למידע על תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון - לחץ כאן

למידע על התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון - לחץ כאן