הינך נמצא כאן

וועדה למבני מוסדות חינוך

 וועדה זו הוקמה כדי לבחון את תשתיות החינוך בעיר והערכות העירייה לצפי גידול האוכלוסיה בעיר.

בבחינת תוכניות העירייה עולה כי העירייה אינה נערכת כראוי וכי אין התייחסות וחשיבה על מוסדות החינוך לטווח הקצר והארוך.

חברי הועדה: מלי דרויש יו"ר הועדה, בת חן קרטר, רונית הרמן ומתן טולדנו.

 

ב- 8.10.15 פנה וועד ההורים העירוני בר"ג לחה"כ אלי כהן – יו"ר הוועדה לרפורמה שעה שנודע לוועד כי התקיימו דיונים בנושא התחדשות עירונית ואשר אליהם הוזמנו גופים שונים ושאף אחד מהם אינו אמון על תחום החינוך.

אנו כגוף המייצג כ- 25,000 תלמידים בעיר,  לא  מתנגדים להתחדשות עירונית המהווה דבר מבורך ובתנאי שיש תכנון הולם לצורכי האוכלוסיה ובכלל זה בכל הנוגע לתשתיות חינוך.

רמת גן הינה בין הערים המובילות בתחום, אולם לצערנו אנו חשים זה מכבר כי לא מדובר בהתחדשות עירונית המשכילה לתת מענה תשתיתי.

אנו יכולים להעיד כי בכל הקשור למערכת החינוך העירונית –אין הלימה בין הגידול הצפוי לבין  התשתיות הקיימות.

בעקבות פנייתנו הנ"ל זומנו לדיון בוועדה שהתקיים לאחרונה במכללת ספיר בשדרות ובעקבותיו התחלנו לפעול בעניין ואף הוצאנו נייר עמדה המצ"ב והמדבר בעד עצמו.

בשל התקדים שקורה היום בר"ג ומחר עלול לחול בכל הערים בארץ עקב קידום מסיבי של נושא ההתחדשות העירונית, אנו מבקשים מכל מי שאמון על שמירת חינוך ילדינו והאינטרסים שלהם במסגרות אלו להתערבות מיידית במניעת הקטסטרופה הצפויה למערכת החינוך, שעה שזכויותיהם של תלמידי העיר ר"ג נרמסות ומורעות.  אנו דורשים ממשרד החינוך ומכל הגורמים האמונים על זכויותיהם של תלמידים לפעול בכל האמצעים הדרושים לשמירה על זכויותיהם ובכלל זה לדרוש השתתפות נציג מטעם מערכת החינוך בכל פורום הקשור להתחדשות ובניה בעיר ובארץ.  

במידת הצורך אנו מוכנים להגיע לכל ישיבה ולהציג את הנתונים.