הינך נמצא כאן

הנוהל להפעלת גני-ילדים בעת שביתת הסייעות לגננות

בעת שביתה ברשויות המקומיות מושבתות גם הסייעות לגננות שהן עובדות הרשות המקומית. מאחר שהגננת אינה יכולה ואינה רשאית להפעיל את הגן ללא סיוע של מבוגר, מוצע שההורים יקיימו תורנות ביניהם להחלפת הסייעות.

קיראו עוד