הינך נמצא כאן

בדיקות קרינה חוזרות בבתי הספר

  11.12.2018

שלום לכולם,

בימים אלה מבוצעות בדיקות קרינה חוזרות בבתי הספר בהם התגלתה קרינה חריגה,

רשימת בתי הספר הופצה ליו"ר כל בית ספר,

לשאלות נוספות ניתן לפנות ליו"ר הבית ספרי

שלכם, ועד ההורים העירוני